فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی END NOTE
فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی END NOTE زمان: 29 دی ماه 1397 ساعت: 14 الی 18 مکان: شیراز- خیابان زند-فلکه ستاد-دانشکده علوم پزشکی شیراز-کتابخانه-طبقه 6 سالن کامپیوتر شماره یک "شرکت برای عموم آزاد است".
نام و نام خانوادگی (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل وارد نمایید.
کد ملی (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل وارد نمایید.
پست الکترونیکی
نشانی پست الکترونیکی نامعتبر است.
شماره همراه (*)
شماره تلفن همراه نامعتبر است.
شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد نمایید.
شغل (*)
لطفا شغل خود را وارد نمایید.
مقطع تحصیلی (*)
لطفا مقطع تحصیلی خود را مشخص فرمایید.
رشته تحصیلی (*)
محل خدمت/تحصیل
  

تمامی حقوق مطالب محفوظ است