همایش ملی
فرم ثبت نام در همایش ملی " چشم اندازهای ارتباط علمی " شیراز - مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس - 19 و 20 اردیبهشت ماه 1397
نام و نام خانوادگی (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل وارد نمایید.
کد ملی (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل وارد نمایید.
پست الکترونیکی
نشانی پست الکترونیکی نامعتبر است.
شماره همراه (*)
شماره تلفن همراه نامعتبر است.
شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد نمایید.
مقطع تحصیلی (*)
لطفا مقطع تحصیلی خود را مشخص فرمایید.
رشته تحصیلی (*)
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد فرمایید.
شغل (*)
لطفا شغل خود را وارد نمایید.
محل تحصیل
محل خدمت
بارگذاری تصویر کارت دانشجویی (برای دانشجویان الزامی است). شایان ذکر است دانشجویان با ارسال تصویر کارت دانشجویی در هنگام ثبت نام از 20 درصد تخفیف برخورداد میباشند. بنابراین با توجه به بازه ثبت نامی، هزینه ثبت نام خود را با احتساب 20 درصد تخفیف واریز نمایید
ورودی نامعتبر
بارگذاری تصویر کارت عضویت در انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (برای اعضای انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران الزامی است). شایان ذکر است اعضای انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با ارسال تصویر کارت عضویت در هنگام ثبت نام از 20 درصد تخفیف برخورداد میباشند. بنابراین با توجه به بازه ثبت نامی، هزینه ثبت نام خود را با احتساب 20 درصد تخفیف واریز نمایید
ورودی نامعتبر
میزان مبلغ واریزی خود را به ریال وارد فرمایید (*)
شماره پیگیری مبلغ واریزی خود را وارد فرمایید (*)
لطفا شماره پیگیری مبلغ واریزی خود را وارد فرمایید.
  

تمامی حقوق مطالب محفوظ است