عنوان برنامه های انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس (1397)

 

 

برنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس (1397)

1. کارگاه ها

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

زمان

ساعت

مکان

نوع برگزاری

1

شناخت کتاب مناسب برای کودکان

خانم الهام مزارعی

سه شنبه 17 مهرماه 1397

15- 16:30

مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیراز

حضوری

2

تأثیر قصه گویی بر کودکان

خانم فاطمه فروتن اصفهانی

سه شنبه 17 مهرماه 1397

16:30- 18

مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیراز

حضوری

3

مهارت های ارتباطی برای کتابداران

آقای مهندس خلیلی

پنجشنبه 26 مهرماه 1397

8- 12

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

حضوری و مجازی

4

روش های آموزش تفکر به کودکان

دکتر محبوبه البرزی

مهرماه 1397

---

وب سایت آرموک

مجازی

5

کتابدرمانی- فرایند، مراحل و چگونگی اجرا

خانم دکتر مهری پریرخ

دوشنبه 14 آبان ماه 1397

8- 12

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

حضوری و مجازی

6

ویژگی ها و مشخصات حلقه های گفتگو

خانم دکتر مهری پریرخ

دوشنبه 14 آبان ماه 1397

14- 18

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

حضوری و مجازی

7

سواد رسانه ای

دکتر حسن مقدس زاده

آّبان ماه 1397

---

وب سایت آرموک

مجازی

8

کاربرد روانشناسی رنگ در شاداب سازی فضای کتابخانه

خانم دکتر محبوبه البرزی

چهارشنبه 21 آذرماه 1397

14- 18

کتابخانه های عمومی

حضوری و مجازی

9

مقاله نویسی پیشرفته

دکتر رحمت الله فتاحی

آذر ماه 1397

---

وب سایت آرموک

مجازی

10

آشنایی با نرم افزار علم سنجی VOS Viewer

محمدرضا نیازمند

شنبه 29 دی ماه 1397

15- 18

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حضوری و مجازی

11

آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

دکتر حسن مقدس زاده، یاسمین سعادت و آفتاب قدیمی

شنبه 27 بهمن ماه 1397

14- 18

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حضوری و مجازی

 

2. نشست ها و دورهمی ها

ردیف

عنوان نشست

موضوع

زمان

ساعت

مکان

1

هشتمین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی فارس

به مناسبت هفته کتاب

چهارشنبه 23 آبان ماه 1397

8- 12

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

2

نهمین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی فارس

به مناسبت هفته پژوهش

پنجشنبه 22 آذرماه 1397

8- 12

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

3

دورهمی های کتابدارانه

بدون موضوع

ماهیانه

---

---

4

اولین نشست تخصصی انجمن شاخه فارس

ضرورت های سازماندهی در کتابخانه های تخصصی

پنجشنبه 19 مهرماه 1397

9- 11

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

5

دومین نشست تخصصی انجمن شاخه فارس

اهمیت رمان و داستان

پنجشنبه 24 آبان ماه 1397

9- 11

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

6

سومین نشست تخصصی انجمن شاخه فارس

دسترسی آزاد و ارتباط علمی

پنجشنبه 29 آذرماه 1397

9- 11

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

7

چهارمین نشست تخصصی انجمن شاخه فارس

چالش های نشر و ارتباط علمی

پنجشنبه 20 دی ماه 1397

9- 11

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

8

پنجمین نشست تخصصی انجمن شاخه فارس

انجمن های علمی و ارتباط علمی

پنجشنبه 11 بهمن ماه 1397

9- 11

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است