جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس با نویسندگان حوزه کتاب کودک و نوجوان

 

جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس

با نویسندگان حوزه کتاب کودک و نوجوان

 

با توجه به اهمیت کودکان و نوجوانان در آیندة جامعه و نقش سازنده خانواده ها در ایجاد عادت به مطالعه، روز دوشنبه مورخ 19 شهریورماه 1397 جلسه ای بین اعضای هیئت مدیره انجمن کتابداری شاخه فارس با دو تن از نویسندگان برجسته حوزه کودک و نوجوان برای بررسی محورهای همکاری برگزار شد. در این جلسه خانم ها فاطمه فروتن و الهام مزارعی نویسندگان برجسته حوزه کودک و نوجوانان استان فارس پیشنهادهای خود را برای همکاری با انجمن ارائه نمودند واعضای هیئت مدیره انجمن نیز خواسته ها و اهداف خود را برای ایجاد عادت به مطالعه و اهمیت قصه گویی در خانواده ها بیان کردند. در نهایت مقرر شد سلسله کارگاه هایی با همکاری این نویسندگان و انجمن کتابداری شاخه فارس برای خانواده ها در راستای تبیین اهمیت قصه گویی برای کودکان و همچنین آموزش راه های قصه گویی برگزار گردد. هدف از این گارگاه ها آشنایی خانواده ها به چگونگی ترویج و توسعه عادت به مطالعه در بین فرزندان خود و نهادینه کردن عادت کتابخوانی در بین افراد خانواده است. جزئیات این همکاری پس از بررسی های نهایی در هفته های آتی از سوی انجمن کتابداری شاخه فارس اطلاع رسانی خواهد شد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است