بیانیه همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی

 

بیانیه همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی

همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی که به کوشش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 19 و 20 اردیبهشت ماه 1397 در شیراز ـ مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با مشارکت گسترده سازمان ها و نهادها در سطح ملی برگزار شد، گامی علمی و حرفه ای در راستای برجسته کردن مباحث مرتبط با ارتباط علمی و مسائل آن بود. هدف این رخداد علمی، مطرح کردن ضرورت توجه بیشتر به توسعه ارتباط علمی در میان دانشمندان ایرانی در سطح ملی و جهانی است، تا از آن طریق بتوان در تولید و تبادل اطلاعات و رفتارهای علمی و دانش روز تلاش کرد.

شرکت کنندگان در این همایش ملی با درک اهمیت موضوع ارتباط علمی برای ایران و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جهان، توصیه هایی به شرح زیر و خطاب به مدیران ارشد در حوزه آموزش و پژوهش ارائه می دهند و امیدوارند که مورد توجه قرار گیرند:

1.عرصه ارتباط علمی بسیار تأثیرگذار و حائز اهمیت است. به همین دلیل، ضرورت مطالعات آینده پژوهی در این عرصه بیش از پیش احساس می شود.

2.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و سایر نهادهای ذیربط باید همة امکانات لازم را برای توسعه ارتباط علمی در سطح ملی و بین المللی به شکل گسترده فراهم ساخته و قوانین لازم برای تسهیل و پشتیبانی آن تدوین و ابلاغ نمایند.

3.موضوع ارتباط علمی به طور جدی در برنامه های راهبردی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مورد توجه قرار گیرد و       اقدام های عملیاتی و اجرایی برای تحقق آن انجام شود.

4.راهبردها و رویکردهای ارتباط علمی باید به عنوان یکی از مباحث آموزشی در توسعه برنامه های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی و نیز کارگاه های آموزشی مطرح شود.

5.فراهم آوری امکانات و شرایط لازم برای دسترسی آزاد به اطلاعات علمی برای کاربران جامعه علمی توسط نهادهای ذیربط توسعه یابد. زیرا ایجاد ارتباط به منظور امکان اشاعه اطلاعات و در نتیجه بالندگی علمی و فرهنگی، حائز اهمیت است.

6.در راستای توسعه ارتباطات علمی در سطوح ملی و بین المللی بر استفاده از رسانه ها و شبکه های علمی/ اجتماعی تأکید شده و جامعه علمی به منظور اشتراک گذاری نتایج تحقیق، این حامل های اطلاعاتی را مورد توجه بیشتر       قرار دهد.

7.سیاست های ایران هراسی از سوی برخی کشورهای غربی و غیر غربی مورد نکوهش و تقبیح است؛ و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور باید رویکردهای نوینی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در زمینه ارتباط علمی به بویژه در سطوح بین المللی مورد توجه قرار دهند.

8.برپایی ستاد ارتباط علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور توسعه، کنترل و نظارت بر داده های علمی در دانشگاه های کشور مورد تأکید است.

9.برای نشر و اشتراک گذاری آثار علمی پژوهشگران دانشگاهی و غیر دانشگاهی در شبکه ها و فضاهای علمی، سیاست های تشویقی مناسبی از طرف وزات علوم، تحقیقات و فناوری برقرار شود تا از این طریق آمیزش علمی هر چه بیشتر و عمیق تری بین دانشمندان ایرانی و جامعه بین المللی به وجود آید و زمینه های بالندگی و تأثیر گذاری بیشتر و قویتری برای جامعه علمی کشور فراهم شود.

10.فراهم آوری و تقویت هرچه بیشتر تسهیلات لازم از سوی نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور به منظور حضور اعضای هیأت علمی در سطح بین المللی مورد تأکید است.

11.انتظار می رود پژوهشگران کشور، تحقیقات خود را به سمت عوامل تأثیرگذار بر توسعه و رفاه اجتماعی و ارتباط با صنعت بومی هدایت نمایند.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است