دومین اطلاع رسانی در خصوص همایش ملّی "چشم اندازهای ارتباط علمی"

دومین اطلاع رسانی در خصوص همایش ملّی "چشم اندازهای ارتباط علمی"

دکتر محمدرضا قانع دبیر علمی همایش اظهار داشت با توجه به درخواست های مکر و استقبال پژوهشگران برای ارائه مقاله در همایش ملّی "چشم اندازهای ارتباط علمی" ، به اطلاع می رساند زمان ارسال چکیده مقاله صرفا تا 12 آبان ماه جاری تمدید گردید. در این رابطه از پژوهشگران گرامی درخواست می شود جداً از ارسال چکیده به ایمیل انجمن شاخه فارس خودداری نمایند. علاقه مندان به ارائه یافته های تحقیق خود در همایش جهت ارسال چکیده از وبگاه انجمن به نشانی ilisafars.ir استفاده کنند. بدیهی است با ثبت نام از طریق گزینه همایش ملّی "چشم اندازهای ارتباط علمی" می توانند نسبت به ارسال چکیده مطابق با ساختار ارائه شده اقدام نمایند.
 قابل ذکر است تاریخ برگزاری همایش به 19 و 20 اردیبهشت ماه 1397روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تغییر یافت.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است