گزارش برگزاری هفتمین گام از کارگاههای آموزشی هفتگانه انجمن علمی کتابداری فارس با موضوع "نرم افزار استناددهی پژوهیار "

 

گزارش برگزاری هفتمین گام از کارگاههای آموزشی هفتگانه انجمن علمی کتابداری فارس با موضوع

"نرم افزار استناددهی پژوهیار "

هفتمین گام از کارگاههای آموزشی هفتگانه انجمن علمی کتابداری فارس با موضوع "نرم افزار استناددهی پژوهیار" دوشنبه 25 بهمن ماه 1395 از ساعت 14 الی  18در مرکز کامپیوتر کتابخانه مرکزی  و مرکز اسناد دانشگاه شیراز توسط جناب آقای ایوب رنجبر برگزار شد.
در این کارگاه مطالب زیر به کاربران ارائه شد:
آشنایی با تاریخچه پیدایش نرم افزارهای مدیریت اطلاعات (اعم از اندنوت، سیتاوی، مندلی، زوترو و...)؛
مقایسه سه نرم افزار محبوب زوترو، مندلی و اندنوت و برتری‌های ویژه هرکدام؛
ضرورت شکل‌گیری و استفاده از پژوهیار؛
معرفی کلی بخش‌های مختلف نرم افزار پژوهیار؛
مقایسه نرم افزار پژوهیار و قابلیت های ویژه آن در مقایسه با نرم افزار اندنوت در طول ارائه کارگاه؛
نحوه ایجاد کتابخانه مجازی و ایجاد مجموعه و زیرمجموعه در پژوهیار (به عنوان اولین گام)؛
آشنایی با انواع شیوه های ورود اطلاعات به نرم افزار(شیوه دستی و خودکار)؛
ورود آیتم با مراجعه به پایگاه های فارسی (پرتال علوم انسانی، کتابخانه‌ملی، نورمگز و...)، انگلیسی (ساینس دایرکت و...)، عربی( کتابخانه دیجیتال نور و نورمگز) و ارسال خودکار‌ آنها به نرم افزار؛
آموزش افزونه پژوهیار در واژه پرداز ورد؛
درج استناد، ویرایش استناد، درج کتابنامه و ویرایش آن، بازسازی و تغییر شیوه نامه استناد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است