نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نشست تخصصی "شبکه های اجتماعی و خانواده" نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 5
انتشار شماره سوم از دوره دوم خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 9
فراخوان شماره چهارم خبرنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 7
گزارش دهمین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 7
گزارش بازدید هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس از مجتمع آموزشی علم و زندگی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 6
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی EndNote نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 9
گزارش برگزاری کارگاه هنر و علم ارتباطات موثر نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 16
گزارش برگراری سومین نشست تخصصی انجمن کتابداری شاخه فارس با عنوان ارتباط علمی: دسترسی آزاد و نشر نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 20
کارگاه آموزشی END NOTE نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 30
کارگاه آموزشی "هنر و علم ارتباط موثر" نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 33

تمامی حقوق مطالب محفوظ است